︎︎                                     peso pluma                                                                                           
                                 la llave          2 0 2 1                                     2020                                                                                     

    b a l a n c e︎                                           ︎pa’ la luna                                                             dòmi dous                                     

                 2 0 1 8                                               dibujos objetos 

                    ︎                                                                                                           

2 0 1 7                                                                                                                                                                          2 0 1 6                                                                                     ︎              

︎                                                                                                                                           

 2014                                                                                        

como guardar un parking                       

                                                                                                                 dibujo sobre parque de pelota              

                            2 0 1 2                                                                                                  ︎

2 0 1 1                            

        2 0 1 0                                                                                  h o r i z o n t e                                             

                                                                                              estudio estructura                                                                        2 0 0 8                                                                              2009                               

                                                              d i b u j o s  d e  d i s t a n c i a︎


                                             2 0 0 7          
 

andamios                                                             

                                       2 0 0 6            

                                   colección de objetos    

         2 0 0 5                                             
2004
                                                            2 0 0 3                      a n i m a c i o n e s